Seznam článků v rubrice ‘Mladý vynálezce’

Tržiště nápadů – krajské kolo

Neděle, 19. Únor 2012

23.11.2011 se sešli mladí vynálezci na krajském kole Tržiště nápadů, aby převedli výsledky své práce. Tržiště nápadů se konalo na půdě Univerzity Hradec Králové – objekt společné výuky. Nápady žáků se týkaly zlepšení věcí , se kterými se setkávají denně a na kterých odhalili jejich nedostaky. Žáci si přinesli na Tržiště plakáty popisující jejich nápady, vlastnoručně vyrobené modely a tyto nápady prezentovali před ostaními žáky a odbornou veřejností.
Příklady zajímavých nápadů prezentovaných na tržišti
– otáčecí penál, do kterého se vejde více tužek, které má žák dostupné podle natočení
– držák na knihy, která usnadňuje čtení nemocným v posteli
– samočistící rohožka s vylepšenou funkcí očištění bot před prahem
– míč s čipem k lepší kontrole pohybu míče po hřišti.
Při prezentaci žáci vysvětlili podstatu nápadu slovně, ukázali funkci na modelu a někteří dokonce převedli scénku na vyzvižení předností jejich nápadu. Například scénka s Držákem knih ze základní školy Předměřice byla velmi názorná, kdy žáci předvedli svůj nápad přímo v praktickém provedení.
Nápady žáků byly posouzeny odbornou porotou, která byla složena ze zástupců institucí a UHK. Porota vyhodnotila nejlepší nápad, nejlepší prezentace a nejlepší plakát. V porotě byl i zástupce holandské nadace Kids And Science Dick Wife.
Jako nejlepší nápad byl vyhodnocen Otáčecí penál žáků ze Základní školy Solnice. Za nelepší plakát byl vybrán Držák na knihy ze Základní školy Předměřice.

Zařazeno v rubrice Hrajme si i hlavou, Mladý vynálezce, Projekt | Bez komentářů


Realizované programy v Iniciativě „Mladý vynálezce“ v roce 2011

Neděle, 23. Říjen 2011

Program    „Mladý vynálezce“  na Základní škole Bezručova 1468, Hradec Králové, ve dnech 9.-13.5.2011 pro žáky jedné třídy ZŠ.

Program probíhal podle osvědčeného postupu  Odhal – Zkoumej – Inovuj
První den – Odhalování věcí okolo sebe, výhody nevýhody, co je špatné, co zlepšit
Druhý den Zkoumání věcí, příklady vynálezů, zlepšení a jak toho dosáhnout
Třetí den Inovační – sepsání myšlenky a její obhájení, výběr nápadů a tvorba týmů
Čtvrtý den – Práce v týmu na zlepšení vybraných nápadů, tvorba modelů, příprava prezentace,
pomoc odborníků, zkoumání novosti na UPV
Pátý den – Tržiště nápadů, prezentace nápadu, hodnocení nápadů, vyhlášení vítězů

V  Tržíšti nápadů byly oceněny vítězné nápady:
Nejlepší nápad – Pohyblivé držadlo na květiny
Nejlepší prezentace – Míč s čipem
Nejlepší plakát – Létající batoh

Programu se účastnilo 24 žáků ZŠ

Program    „Mladý vynálezce“  na Základní škola Solnice , Dobrušská 81, ve dnech 6.-10..6.2011 pro žáky jedné třídy ZŠ.

Program probíhal podle osvědčeného postupu  Odhal – Zkoumej – Inovuj – viz výše
V  Tržíšti nápadů byly oceněny vítězné nápady:
Nejlepší nápad – Křídové pero
Nejlepší prezentace – Míč s čipem
Nejlepší plakát – Létající batoh

Programu se účastnilo 19 žáků ZŠ

Program „Metodický vynálezce“ na Střední průmyslová škole stojnické, Hradec Králové, ve dnech 20.-23.6.2011

Program probíhal následujícím postupem:
První den – Co je inovace, Faktory zdokonalování, Od metodiky pokusů-omylů k metodice TRIZ, Co a Proč zdokonalovat, Analýza objektu zdokonalování, Části, struktura a funkce
Druhý den – Kam a kudy vedou zkušenosti, Zdokonalování versus zjednodušování, Zákonitosti rozvoje technických systémů, Rozpory a principy jejich překonání, formulace nových zadání pro řešení
Třetí den – Test – zadání konkrétního rozporu pro prověření žáků

Konkrétní zadání analýzy pro cvičení. Vybrané objekty analýzy: Mlýnek na oříšky, Propiska, Napínák lana, Pastička na myši
Vyhodnocení nejlepšího řešení zadání – Propiska

Programu se účastnilo 16 studentů SŠ 

Kurz Progamu Mladý vynálezce pro učitele
Na  Základní škole Bezručova 1468, Hradec Králové ve dnech 9.-10.5.2011
a na ZŠ Solnice, Dobrušská 81 ve dnech 6.-7.6.2011

Cílem kurzu bylo seznámení učitelů s programem InventorClass a metodou Odhal-Zkoumej-Inovuj (OZI),. který probíhal současně na jejich škole. Program byl rozdělen na teoretickou část (5hod) a praktickou část (3hod). Učitelé obdrželi metodické materiály.

Kurzu Mladý vynálezce se účastnilo 16 učitelů ze 5ti škol.
Učitelé získali přehled i praktické zkušenosti z provádění programu

Kurz programu Metodický vynálezce pro učitele
Na Střední průmyslové škole strojnické, Hradecká 647, Hradec Králové ve dnech 21.-22.6.2011

Cílem kurzu
bylo seznámení učitelů s metodou TRIZ – tvorba a řešení inovačních zadání, který probíhal na jejich škole. Program byl rozdělen na teoretickou část (6hod) a praktickou část (8hod). Učitelé obdrželi metodické materiály.

Kurzu Metodický vynálezce se účastnilo 16 učitelů ze 4 škol. �
Učitelé hodnotili především potřebnost a perspektivnost metodiky pro praxi k dosažení inovací

 

 

Štítky:
Zařazeno v rubrice Mladý vynálezce | Bez komentářů


Ukázka práce ARID s dětmi

Úterý, 30. Srpen 2011

V rámci projektu Hrajeme si Hlavou a Iniciativou „Mladý vynálezce“ o nás natočili také TV spot…

Zařazeno v rubrice Mladý vynálezce, Projekt | Bez komentářů


Metodické vynalézání a přednášky o průmyslovém právu

Pondělí, 4. Leden 2010

Výukový program Metodické vynalézání určený pro žáky ve věku 16 až 18 let bude zahrnovat jak výuku řady metodik určených k rozvoji invence, tak i řadu podpůrných informací potřebných k širšímu pochopení souvislostí při ochraně myšlenek. Jednou z nich jsou informace o průmyslových právech, o kterých byly v listopadu a prosinci 2009 uspořádány přednášky pro studenty středních průmyslových škol.

Průmyslová práva zahrnují ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předmětů průmyslového vlastnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky) a konstrukční schémata polovodičových výrobků (topografie polovodičových výrobků)  Průmyslové právo patří pod širší pojem Duševní vlastnictví, kam patří také autorské právo, práva související a právo pořizovatele databází.

Evropská unie vnímá ochranu duševního vlastnictví jako pobídku tvůrčí činnosti a využívání jejich výsledků, které přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a inovací.

V přednáškách byly uvedeny informace zahrnující celou škálu oblastí, a to především  oblast duševního vlastnictví, průmyslově – právní ochrany, podmínek ochrany technických řešení, přihlášek patentů a průmyslových vzorů, správních poplatků, ochranných známek, databází chráněných technických řešení a dalších. V rámci přednášek byly uvedeny i praktické ukázky špičkových českých vynálezů a jejich ochrany včetně následných souvislostí s uváděním vynálezů do života.

Přednášky byly realizovány na 3 Středních průmyslových školách v Hradci Králové, Novém Městě nad Metují a v Trutnově.  Přednášek se účastnilo cca 190 studentů těchto škol. Přednášky byly realizovány mimo povinou výuku. Zájem studentů byl značný. Přednášek se účastnilo i několik učitelů, kteří doporučují zahrnutí takovýchto přenášek do pravidelné výuky ve škole. 

Zařazeno v rubrice Mladý vynálezce, Projekt | Bez komentářů


Iniciativa „Mladý vynálezce“

Pátek, 11. Prosinec 2009

Cílem programu je zlepšení klíčových kompetencí žáků v oblasti technických předmětů se zaměřením na technickou tvořivost. Žáci jsou pomocí programů podněcování k tvorbě vlastních nápadů, k rozpracování nápadu a spolupráci v kolektivu.

Rozvoje programu tvořivosti bude realizován 2 úrovněmi programů, z nichž:

1. úroveň (Mladý vynálezce) bude realizována pro žáky 12-15 let,

2. úroveň (Metodické vynalézání) bude realizována pro žáky 16-18 let.

2. úroveň posiluje schopnosti žáka přecházet od dílčích řešení k systémovému přístupu při řešení problému.

Programy budou realizovány následujícími etapami:

1) V rámci etapy 1  bude zajištěn nákup licence programu Mladý vynálezce (od Holandské nadace Kids and Science – podpis v Nizozemí – rentabilnější), proběhne úprava programu, příprava lekcí, příkladů a harmonogramu programu. Následně bude uskutečněna realizace včetně vyhodnocení (evaluace).

2) V rámci etapy 2 bude vytvořen výukový program Metodický vynálezce upravením metodiky TRIZ pro žáky SŠ, budou připraveny výukové materiály, zajištěn nákup  programu GFI (firmy Invention Machine) pro podporu metody TRIZ, a zpracovány metodické materiály problematiky pro žáky SŠ.

GFI je SW k podpoře metody TRIZ, který poskytuje řešiteli technických problémů:

  • podporu tvorby zadání a hledání nových řešení
  • usnadňuje tvořit, sdílet a získávat informace z elektronicky dostupných databází patentů
  • analyzuje patenty konkurence a umožňuje sledovat vývojové trendy konkurence a oboru

Ve světě je dostupných několik SW pro rozvoj tvořivosti, avšak žádný nelze srovnávat s úrovní a rozsahem GFI.

Výrobce SW GFI je americká firma Invention Machine Corporation, která je lídrem v oblasti Inovačního SW.

V obou programech bude cílová skupina pracovat on-line.

Zařazeno v rubrice Mladý vynálezce | 1 komentář »