Hrajeme si hlavou!

Sobota, 5. Září 2009, Administrátor

Vítejte ve na stránkách projektu Hrajeme si hlavou.

Tento projekt reaguje na zvýšenou potřebu rozvoje tvořivosti a tvůrčího myšlení ve školách v rámci počátečního vzdělávání a podporuje zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Dílčím záměrem projektu je i podpora efektivní implementace RVP (SVP) do škol.

Projekt je zaměřen především na:

 • zajištění a pdoporu školení ped. pracovníků k tvorbě ŠVP
 • zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím nových a netradičních forem a metod práce, které nejsou součástí běžné výuky a budou využity v rámci mezipředmětových vztahů
 • podporou zájmu žáků o studium tech. oborů
 • popularizaci těchto studijních oborů
 • podporu zlepšení názornosti výuky odborných předmětů
 • zabezpečení SW a technického vybavení pro výuku
 • podporu volnočasové zájmové činnostiv technicky zaměřených oblastech
 • podporu soutěží, přehlídek a olympiád v tech. předmětech

Aktivity budou realizovány Univerzitou Hradec Králové ve spolupráci s partenry projektu.

Zařazeno v Projekt | 1x komentář »

Komentáře

1 komentář to “Hrajeme si hlavou!”

 1. Ivana Hudcová napsal:

  Byl zřízen oficiální email projektu!

  centrum.tvorivosti@uhk.cz

  Tak se ptejte na to, co Vás zajímá 🙂

Napište komentář:

Pokud chcete napsat komentář, přihlašte se, prosím.