Metodické vynalézání a přednášky o průmyslovém právu

Pondělí, 4. Leden 2010, Pavel Jirman

Výukový program Metodické vynalézání určený pro žáky ve věku 16 až 18 let bude zahrnovat jak výuku řady metodik určených k rozvoji invence, tak i řadu podpůrných informací potřebných k širšímu pochopení souvislostí při ochraně myšlenek. Jednou z nich jsou informace o průmyslových právech, o kterých byly v listopadu a prosinci 2009 uspořádány přednášky pro studenty středních průmyslových škol.

Průmyslová práva zahrnují ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předmětů průmyslového vlastnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky) a konstrukční schémata polovodičových výrobků (topografie polovodičových výrobků)  Průmyslové právo patří pod širší pojem Duševní vlastnictví, kam patří také autorské právo, práva související a právo pořizovatele databází.

Evropská unie vnímá ochranu duševního vlastnictví jako pobídku tvůrčí činnosti a využívání jejich výsledků, které přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a inovací.

V přednáškách byly uvedeny informace zahrnující celou škálu oblastí, a to především  oblast duševního vlastnictví, průmyslově – právní ochrany, podmínek ochrany technických řešení, přihlášek patentů a průmyslových vzorů, správních poplatků, ochranných známek, databází chráněných technických řešení a dalších. V rámci přednášek byly uvedeny i praktické ukázky špičkových českých vynálezů a jejich ochrany včetně následných souvislostí s uváděním vynálezů do života.

Přednášky byly realizovány na 3 Středních průmyslových školách v Hradci Králové, Novém Městě nad Metují a v Trutnově.  Přednášek se účastnilo cca 190 studentů těchto škol. Přednášky byly realizovány mimo povinou výuku. Zájem studentů byl značný. Přednášek se účastnilo i několik učitelů, kteří doporučují zahrnutí takovýchto přenášek do pravidelné výuky ve škole. 

Zařazeno v Mladý vynálezce, Projekt | Bez komentářů

Komentáře

Napište komentář:

Pokud chcete napsat komentář, přihlašte se, prosím.