Implementace výukových strategií rozvoje tvořivosti do ŠVP a jejich využití v praxi

Pátek, 11. Prosinec 2009, Administrátor

Cílem aktivity je ve spolupráci s partnery vytvořit vhodné podmínky k rozvoji tvůrčího myšlení a tvořivosti, kde budou využity zkušenosti z didaktických inovací realizovaných v ČR i v zemích EU, např. koncepce otevřeného vyučování, projektové metody apod., i zkušeností České školní inspekce. Bude provedena analýza dokumentů ke kurikulární reformě a materiálů k didaktickým inovacím včetně zahraničních. Následně stanovíme didaktické postupy využívající možnosti práce žáků podle týdenního plánu a rozvoje tvořivosti v rámci tzv. volné práce při školním vyučování. Metodiku odzkoušíme v praxi na partnerských školách a zapracujeme získané  poznatky.

Výstupem je tedy také metodika implementace výukových strategií rozvoje tvořivosti do ŠVP. Tato metodika napomůže k snadnějšímu zavedení RVP do školních vzdělávacích programů jak školám, které se doposud zabývaly programem „Začít spolu“, tak i školám bez tohoto programu. Toto je jeden z důvodů proč byly vybrány za partnery ZŠ Solnice a ZŠ Mozaika. Dalším je dlouhodobá spolupráce UHK se školami a zkušenosti s tvorbou a implementací výukových strategií rozvoje tvořivosti do praxe.

Metodika bude rozdělena do textové a multimediální části. Multimediální část je nutná k větší názornosti a lepšímu pochopení procesu tvorby a implementace strategií. V rámci příloh metodiky budou navrženy podněty pro školy k inovaci ŠVP pro další průběh kurikulární reformy.

Zařazeno v Tvořivost v ŠVP | Bez komentářů

Komentáře

Napište komentář:

Pokud chcete napsat komentář, přihlašte se, prosím.