Kontakty a partneři projektu

Kontaktní spojení:

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta UHK

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové
sídlo fakulty: Nám. svobody 301, Hradec Králové

tel.: 493 331 115, e-mail: ivana.hudcova@uhk.cz

Ivana Hudcová
koordinátorka projektů financovaných z ESF


Partneři projektu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 – www

SOŠ a SOU Nové Město nad Metují je školou s dlouholetou historií v technických oborech a její vyučující jsou zkušení odborníci. Žáci této školy se účastní různých soutěží ve svých oborech a dosahují velmi dobrých výsledků. Spolupráce školy a UHK je založena na přípravě budoucích učitelů v technických oborech v rámci ped. praxí. Někteří realizátoři tohoto projektu jsou i absolventy této partnerské školy a velice dobře znají její možnosti a zkušenosti. Proto byla tato škola vbrána jako partnerská.

 

Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnouwww

ZŠ Mozaika dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s UHK v rámci pedagogických praxí pro učitele 1. stupně ZŠ. Dlouhodobě je zapojena v programu Začít spolu (Step by Step), což je zárukou odborného přístupu k projektu a kompetentního plnění cílů projektu s cílovou skupinou žáků i učitelů. Pracovníci školy mají zkušenosti s realizací podobných projektů.

 

Asociace rozvoje invecí a duševního vlastnictví o.s.www

Asociace rozvoje invencí a duševního vlastictví (ARID)  je dobrovolné sdružení občanů, působících v oblasti technické tvůrčí činnosti, aplikací invencí a rozvoje inovací, vzdělání, průmyslově právní ochrany nových řešení a i v dalších činnostech, souvisejících s tvorbou, uplatňováním a vymáháním práv plynoucích z průmyslového vlastnictví v EU.

V projektu chtějí členové asociace uplatnit své zkušenosti s cílem intenzivního partnerství různých subjektů:

  • ve vzdělávacích aktivitách z oblasti technické tvořivosti a duševního vlastnictví
  • při budování a provozu kontaktního místa transferu znalostí

 

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labemwww

ZŠ Předměřice nad Labem má bohaté zkušenosti s výukou technických prací a informatiky, které úzce souvisí s rozvojem technického myšlení a tvořivosti. S UHK dlouhodobě spolupracuje na realizaci pedagogických praxí i následnému zaměstnávání absolventů.

 

Základní škola Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou – www

Díky mladému kolektivu na této škole, který je ochotný zkoušet nové metody je škola vhodným partnerem projektu. Dále jsou na této škole stále vyučovány předměty technické praxe, které jsou nutným předpokladem pro realizaci projektu.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 – www

SOŠ a SOU Hradební je školou s dlouholetou historií v technických oborech a její vyučující jsou zkušení odborníci. Žáci této školy se účastní různých soutěží ve svých oborech a dosahují velmi dobrých výsledků. Spolupráce školy a UHK je založena na přípravě budoucích učitelů v technických oborech v rámci ped. praxí a následné praxi absolventů.