Seznam článků se štítkem ‘reaiz Mlady vyn 2011’

Realizované programy v Iniciativě „Mladý vynálezce“ v roce 2011

Neděle, 23. Říjen 2011

Program    „Mladý vynálezce“  na Základní škole Bezručova 1468, Hradec Králové, ve dnech 9.-13.5.2011 pro žáky jedné třídy ZŠ.

Program probíhal podle osvědčeného postupu  Odhal – Zkoumej – Inovuj
První den – Odhalování věcí okolo sebe, výhody nevýhody, co je špatné, co zlepšit
Druhý den Zkoumání věcí, příklady vynálezů, zlepšení a jak toho dosáhnout
Třetí den Inovační – sepsání myšlenky a její obhájení, výběr nápadů a tvorba týmů
Čtvrtý den – Práce v týmu na zlepšení vybraných nápadů, tvorba modelů, příprava prezentace,
pomoc odborníků, zkoumání novosti na UPV
Pátý den – Tržiště nápadů, prezentace nápadu, hodnocení nápadů, vyhlášení vítězů

V  Tržíšti nápadů byly oceněny vítězné nápady:
Nejlepší nápad – Pohyblivé držadlo na květiny
Nejlepší prezentace – Míč s čipem
Nejlepší plakát – Létající batoh

Programu se účastnilo 24 žáků ZŠ

Program    „Mladý vynálezce“  na Základní škola Solnice , Dobrušská 81, ve dnech 6.-10..6.2011 pro žáky jedné třídy ZŠ.

Program probíhal podle osvědčeného postupu  Odhal – Zkoumej – Inovuj – viz výše
V  Tržíšti nápadů byly oceněny vítězné nápady:
Nejlepší nápad – Křídové pero
Nejlepší prezentace – Míč s čipem
Nejlepší plakát – Létající batoh

Programu se účastnilo 19 žáků ZŠ

Program „Metodický vynálezce“ na Střední průmyslová škole stojnické, Hradec Králové, ve dnech 20.-23.6.2011

Program probíhal následujícím postupem:
První den – Co je inovace, Faktory zdokonalování, Od metodiky pokusů-omylů k metodice TRIZ, Co a Proč zdokonalovat, Analýza objektu zdokonalování, Části, struktura a funkce
Druhý den – Kam a kudy vedou zkušenosti, Zdokonalování versus zjednodušování, Zákonitosti rozvoje technických systémů, Rozpory a principy jejich překonání, formulace nových zadání pro řešení
Třetí den – Test – zadání konkrétního rozporu pro prověření žáků

Konkrétní zadání analýzy pro cvičení. Vybrané objekty analýzy: Mlýnek na oříšky, Propiska, Napínák lana, Pastička na myši
Vyhodnocení nejlepšího řešení zadání – Propiska

Programu se účastnilo 16 studentů SŠ 

Kurz Progamu Mladý vynálezce pro učitele
Na  Základní škole Bezručova 1468, Hradec Králové ve dnech 9.-10.5.2011
a na ZŠ Solnice, Dobrušská 81 ve dnech 6.-7.6.2011

Cílem kurzu bylo seznámení učitelů s programem InventorClass a metodou Odhal-Zkoumej-Inovuj (OZI),. který probíhal současně na jejich škole. Program byl rozdělen na teoretickou část (5hod) a praktickou část (3hod). Učitelé obdrželi metodické materiály.

Kurzu Mladý vynálezce se účastnilo 16 učitelů ze 5ti škol.
Učitelé získali přehled i praktické zkušenosti z provádění programu

Kurz programu Metodický vynálezce pro učitele
Na Střední průmyslové škole strojnické, Hradecká 647, Hradec Králové ve dnech 21.-22.6.2011

Cílem kurzu
bylo seznámení učitelů s metodou TRIZ – tvorba a řešení inovačních zadání, který probíhal na jejich škole. Program byl rozdělen na teoretickou část (6hod) a praktickou část (8hod). Učitelé obdrželi metodické materiály.

Kurzu Metodický vynálezce se účastnilo 16 učitelů ze 4 škol. �
Učitelé hodnotili především potřebnost a perspektivnost metodiky pro praxi k dosažení inovací

 

 

Štítky:
Zařazeno v rubrice Mladý vynálezce | Bez komentářů