Seznam článků v rubrice ‘Projekt’

Stavebnice GEOMAG – náročnější úkoly

Středa, 11. Květen 2011

V základní škole Mozaika v Rychnově nad Kněžnou pracují žáci se stavebnicí GEOMAG na stále náročnějších úkolech, které pomáhají rozvíjet tvořivosti. Na obrázcích jsou žáci a žákyně při činnosti podle metodického listu s názvem Dopravní prostředky – jízdní kolo. Úkolem pro skupinu je navrhnout model kola, sestavit model z dílků stavebnice a na nákresu doplnit názvy povinné výbavy.

moz1 moz2

Zařazeno v rubrice Magnetická stavebnice, Projekt, Stavebnice ve výuce | Bez komentářů


Stavebnice GEOMAG ve výuce

Neděle, 2. Leden 2011

Stavebnice GEOMAG patří již více než 20 let k oblíbeným konstrukčním stavebnicím. S využitím tří základních elementů (magnetické tyčinky, ocelové kuličky a plastové destičky) lze vytvářet nepřeberné množství různých rovinných a zejména prostorových útvarů. GEOMAG je možné využít i jako didaktický prostředek ve škole. Proto byla stavebnice vybrána jako jedna z pomůcek k rozvoji tvořivosti v projektu Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. V partnerské škole projektu ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou žáci s touto stavebnicí pravidelně pracují. Postupně jsou vytvářeny metodické materiály a pracovní listy, které budou sloužit ke zpracování metodiky pro rozvoj tvořivosti na 1. stupni ZŠ.

10-12-08_moz1 10-12-08_moz2

Práce se stavebnicí GEOMAG při výuce

Zařazeno v rubrice Magnetická stavebnice, Projekt, Stavebnice ve výuce | Bez komentářů


VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Čtvrtek, 24. Červen 2010

HLAVOU NA…

WASŤANSKÉ PROBLÉMY

KRÁLOVNA EKO STANOVILA ODBORNOU POROTU, KTERÁ Z PŘIHLÁŠENÝCH MODELŮ VYBRALA A DRAZE ODMĚNILA NÁSLEDUJÍCÍ…

(Pokračování textu…)

Zařazeno v rubrice Hrajme si i hlavou, Projekt | Bez komentářů


Pedagogické dny 2010 na Univerzitě Hradec Králové

Úterý, 13. Duben 2010

Na přelomu března a dubna letošního roku proběhly již tradičně Pedagogické dny na Univerzitě Hradec Králové. Ani my jsme si nenechali ujít příležitost prezentovat náš projekt učitelům, kteří navštívili odborné i populárně naučné přednášky různých kateder a ústavu.

Poutavě jsme představili celý projekt, jeho plánované aktivity a jejich řešitele. Účastníkům byly ukázany veškeré odkazy a kontakty projektu, kde především přivítali vytvořené webové stránky a možnost reakce na jednotlivé aktivity. Všichni byli vyzváni k zapojení se na již probíhajících soutěžích a pozváni na nejbližší připravované akce.

Vzhledem k následným odezvám učitelů škol jsme prezentaci projektu na letošních Pedagogických dnech zhodnotili jako úspěšnou.

Zařazeno v rubrice Projekt | Bez komentářů


Proč žáci nemají zájem o technické obory?

Středa, 27. Leden 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo před nedávnem tři analytické studie projektu „Podpora technických a přírodovědných oborů“. Jednotlivé studie se zabývají problémy, které bezprostředně souvisejí s cíli projektu Hrajeme si hlavou.

Jedná se v prvé řadě o výzkumnou zprávu Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory. Zpráva analyzuje současný stav v této oblasti  a poukazuje na nejčastější příčiny malého zájmu o studium oborů, které jsou však z hlediska dalšího rozvoje naší společnosti doslova životně důležité. Bez tvořivých a technicky zdatných odborníků nemůžeme v ostré konkurenci globalizovaného prostředí obstát.

Další dokument – Studie zahraničních zkušeností – je věnován situaci v této oblasti v řadě zemí a zároveň přináší řadu inspirativních námětů. Obsahuje mimo jiné i četné odkazy na zahraniční webové stránky, které se věnují rozvoji technických a přírodovědných oborů.

Neméně zajímavé jsou výsledky dalšího publikovaného materiálu, který se zabývá průzkumem požadavků zaměstnavatelů. Roste zájem o kvalifikované odborníky z technických a přírodovědných oborů. Podpora studia těchto oborů, jak je mimo jiné zakotvena i v cílech projektu Hrajeme si hlavou,  je tedy velice perspektivní záležitost.

Přímý přístup na uvedené studie ve formátu pdf:

Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory


Studie zahraničních zkušeností

Průzkum požadavků zaměstnavatelů

Zařazeno v rubrice Projekt | Bez komentářů